”The single most powerful tool for winning a negotiation is the ability to get up and walk away from the table without a deal.” 
- Ukendt
Tid til
fordybelse 

Links

"Bedre Forhandling"

Købe bogen "Bedre Forhandling" af Nicolai Robinson for at få et aktuelt indblik i FORHANDLING.NETs effektive model for hvordan du kan opnå større succes som forhandler. 

http://www.bedreforhandling.dk

Program on Negotiaion at Harward Law School

Det førende forskningscenter inden for forhandling, som trækker på forskning inden for jura, erhvervslivet, offentlige myndigheder, psykologi, økonomi, antropologi og undervisning. 

http://www.pon.harvard.edu/

Negotiation Dynamics at INSEAD

Eupropas stærke forhandleruddannelse. Negotiation Dynamics giver et solidt fundament for håndtering af de udfordringer, som professionelle forhandlinger byder på 

http://executive.education.insead.edu/

IACM - The International Association for Conflict Management

IACM var oprettet for at tilskynde forskere og udøvere af konfliktmægling til at udvikle og evaluere teorier og erfaringer, som kan bruges til at forstå og forbedre konfliktmægling i familiekonflikter, organisatoriske konflikter, sociale konflikter og internationale konflikter. 

http://www.iacm-conflict.org/

Master i Konfliktmægling ved Københavns Universitet

Master i Konfliktmægling er Danmarks eneste akademiskbaserede uddannelse i konfliktmægling. Uddannelsen har til formål at give deltaagerne et solidt teoretisk og praktisk fundament i konfliktmægling 

http://jura.ku.dk/

Forhandlingskurser ved DJØFefteruddannelse

Danmarks Jurist og Økonom Forbunds kurser i forhandling og forhandlingsteknik. Du kan booke os direkte eller gennem DJØFefteruddannelse 

http://www.djoef.dk/

Masterafhandling i Mægling i konflikter inden for statens overenskomstområde for akademikere

Masterafhandling skrevet i forbindelse med Master i konfliktmægling ved Københavns Universitet, maj 2006. Afhandlingen er udformet som et praktisk forslag med henblik på at indføje mægling som supplerende konfliktløsning inden for Overenskomst for akademikere i staten 

Hent PDF "Masterafhandling.pdf" (356,6 KB)

Psykolog København

Erfaren psykolog med omfattende erfaring med individuel psykoterapi, livsstilsændringer og hjælp til et liv med større nærvær og kvalitet. 

http://kbh-psykolog.dk/

FORHANDLING.NET
Sankt Peders Stræde 41, 2. sal
DK-1453 København K

mail@forhandling.net

Tlf. +45 28 43 42 17

Tlf. +45 28 92 44 33

CVR 29 01 73 79  
Tilmeld dig idag. Du kan altid tilmelde dig Forhandling.net’s åbne kurser i forhandling hos DJØF Efteruddannelse. Læs mere her